top of page

البيوع المنهي عنها في السنة النبوية باعتبار عينها

فالبيوع مفردها بيع، والبيع لغة: مطلق المبادلة ولفظ البيع والشراء يطلق كلّ منهما على الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة

bottom of page